استراتژی و اجرا

برنامه ریزی استراتژیک ما یک نقشه راه برای کسب و کار ما فراهم می کند تا به سمت دستیابی به اهداف، ماموریت و چشم انداز خود حرکت کنیم. بزرگترین چالش برنامه ریزی استراتژیک ما اجرای واقعی برنامه ماست. معیارهای موفقیت طرح در نهایت منعکس کننده دستیابی به اهداف و مقاصد مشخص شده در برنامه است.

محصولات و خدمات

فلومتر  با دقت بالا و استارت و ثبت مصرف در دبی خیلی پایین

ارسال اطلاعات در بستر اینترنت اشیا

بررسی مصرف و پایش و نیز آنالیز داده ها

خدمات فناوری

استفاده از تجهیزات مناسب برای نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف آب حیوان که در ارزیابی سطح سلامت حیوان مفید است

هیدروترونیک

استفاده از سنسورهای اولتراسونیک روی خطوط لوله های آب برای انتقال داده های مصرف آب به نرم افزار توسط شبکه لوراون صورت میگیرد

سیستم نظارت

نرم افزار هوشمند پایش مصرف آب و پیش بینی مشکلات احتمالی سلامت حیوانات است

اینترنت اشیا در مزارع

در مناطقی که فاقد سیستم های مخابراتی هستند، محصول ما از شبکه لوراون که یکی از بهترین پروتکل های ارتباطی برای ارسال داده ها به مدیران مزرعه است استفاده می کند

مشتریان ما به چه چیزی نیاز دارند؟

سیستم نظارت هوشمند مدیریت مزرعه

کمترین احتمال خطای انسانی

ارزیابی وضعیت سلامت حیوان

استراتژی ما برای موفقیت استفاده از داده کاوی و ارائه مدل سلامت حیوان است. ما با استفاده از هوش مصنوعی استراتژی های موثرتری ارائه خواهیم داد، با کاهش هزینه های مشتری و بهبود سلامت حیوان باعث افزایش بهره وری خواهیم شد.